Projekt: „Innowacyjny uniwersalny kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych z funkcją

automatycznego testera przyrządów pomiarowych”

Oś priorytetowa - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie - Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Cel projektu: Przedmiotem projektu będzie opracowanie nowego, uniwersalnego kaliibratora napięć i prądów stałych i przemiennych typu CM10 w celu uruchomienia produkcji i sprzedaży na rynek krajowy i zagraniczny.

Wartość projektu - 4 222 274,44 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania - 2 608 633,75 PLN

 

 

 

 

 

Projekt: „Badania i rozwój innowacyjnego systemu pomiarowego do testowania aparatury przeznaczonej do pomiaru zużycia i jakości energii elektrycznej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1 „Badania i Innowacje”

 

Cel projektu: utrzymanie dotychczasowej wysokiej pozycji na rynku globalnym, z perspektywą wzrostu w przyszłości, w szczególności w zakresie wysoko zaawansowanych technicznie i technologicznie testerów liczników energii elektrycznej będących pierwszym wdrożeniem w kraju osiągnięć naukowych i technicznych.