Projekt: „Innowacyjny uniwersalny kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych z funkcją

automatycznego testera przyrządów pomiarowych”

Oś priorytetowa - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie - Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Cel projektu: Przedmiotem projektu będzie opracowanie nowego, uniwersalnego kaliibratora napięć i prądów stałych i przemiennych typu CM10 w celu uruchomienia produkcji i sprzedaży na rynek krajowy i zagraniczny.

Wartość projektu - 4 222 274,44 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania - 2 608 633,75 PLN

 

 

 

 

 

Projekt: „Badania i rozwój innowacyjnego systemu pomiarowego do testowania aparatury przeznaczonej do pomiaru zużycia i jakości energii elektrycznej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1 „Badania i Innowacje”

 

Cel projektu: utrzymanie dotychczasowej wysokiej pozycji na rynku globalnym, z perspektywą wzrostu w przyszłości, w szczególności w zakresie wysoko zaawansowanych technicznie i technologicznie testerów liczników energii elektrycznej będących pierwszym wdrożeniem w kraju osiągnięć naukowych i technicznych.

Our website uses cookies (cookies).

Learn more about the purpose of their use and changing the settings in your browser cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.