Calmet Certificate ISO 9001

"Calmet" Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Calmet" Sp. z o.o.) zostało założone w 1989 roku przez konstruktorów Pracowni Kalibratorów Ośrodka Badawczo Rozwojowego Lumel dla potrzeb projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu nowych rodzajów kalibratorów i testerów urządzeń elektrycznych. Nazwa Calmet pochodzi od słów CALibrators (kalibratory) i METrology (metrologia) - głównego obszaru działania firmy Calmet. Od kilku lat około 70% naszej sprzedaży stanowi eksport, głównie do krajów UE. Przedmiotem eksportu są:

  • urządzenia sprzedawane pod własną marką Calmet,
  • projekty realizowane na zlecenie,
  • urządzenia sprzedawane pod marką różnych firm.

Opracowane i produkowane przez nas urządzenia są użytkowane w wielu laboratoriach na świecie pod marką różnych firm lub naszą własną Calmet. Jest to możliwe dzięki dużemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i serwisie urządzeń z zastosowanymi nowoczesnymi technologiami elektronicznymi i informatycznymi.

 

 

 

World map of Calmet

Tradycyjnie specjalizujemy się w odtwarzaniu wielkości elektroenergetycznych – kalibratory napięć, prądów i mocy. Od 1996 roku zajmujemy się również testowaniem liczników energii i pomiarem parametrów sieci energetycznej – testery liczników, liczniki kontrolne i związane z nimi mierniki parametrów sieci. Od 2002 roku interesujemy się odtwarzaniem i pomiarem parametrów jakości energii - kalibratory, rejestratory i analizatory jakości energii. Od 2006 roku interesuje nas również automatyzacja testowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - przekaźników i nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych.

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług wdrożyliśmy system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i potwierdziliśmy spełnienie jej wymagań uzyskując Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez PCC-CERT Szwak Sp. K.

Portret firmy Portret firmy

Historia

Komentarz do naszej historii

Jesteśmy firmą innowacyjno wdrożeniową i od początku pion rozwojowy firmy stanowi połowę naszego składu osobowego, dlatego co roku wdrażamy nowe produkty. Ponadto w latach 1999-2006 projektowaliśmy i produkowaliśmy mierniki parametrów sieci energetycznej, testery liczników energii elektrycznej i analizatory jakości energii na zlecenie firm międzynarodowych pod ich marką.

 

1989

Powołano Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Calmet" Spółka z o.o. dla potrzeb projektowania i produkcji nowych rodzajów kalibratorów i testerów – zadanie to realizujemy do dzisiaj z zastosowaniem nowoczesnych technologii elektronicznych i informatycznych, dzięki czemu od wielu lat jesteśmy firmą zdecydowanie eksportową

 

1990 ÷ 1994

Seria C400 ekonomicznych kalibratorów sygnałów przemysłowych

Seria C200 jednofazowych oraz C233 trójfazowych kalibratorów mocy o rewelacyjnie korzystnej cenie i możliwościach (np. 100A wyjście)

Seria C101 kalibratorów uniwersalnych – bardzo korzystna cena, mały gabaryt i masa, duża obciążalność wyjścia i zakres 100A

 

1995 ÷ 1996

Seria CT mierników parametrów sieci dla potrzeb kontroli napięć, prądów i kątów fazowych stacji wzorcowniczych

LE10 licznik kontrolny i miernik parametrów sieci dla potrzeb sprawdzania liczników na obiektach

 

1998 ÷ 1999

CR10 kalibrator wielkich rezystancji – unikalny kalibrator do sprawdzania mierników rezystancji izolacji

Calport 100 tester liczników energii i sieci energetycznych – wyjątkowo korzystna cena i możliwości spowodowały jego duży eksport

 

2002 ÷ 2006

NSQ400 przenośny analizator jakości energii

C300 trójfazowy kalibrator mocy i automatyczny tester wielu rodzajów urządzeń elektrycznych, w tym tak ważnych jak liczniki energii i zabezpieczenia

 

2007 ÷ 2008

Caltest 10 poręczny jednofazowy tester liczników energii zasilany z obwodu pomiarowego, z funkcją obciążalnika prądu

Caltest 300 wielofunkcyjny miernik trójfazowy o dużej klasie dokładności i dużym zakresie pomiarowym 120A, pracujący jako: tester liczników energii, tester przekładników, licznik wzorcowy, analizator sieci i jakości energii

 

2011 ÷ 2012

C250 jednofazowy kalibrator mocy z predefiniowanymi wartościami

MPX8 ośmiokanałowy kalkulator błędu licznika stosowany jest wspólnie z kalibratorem C300 do równoczesnego testowania do ośmiu liczników energii

TB40 stacjonarna, czterostanowiskowa stacja wzorcownicza liczników energii

 

2013

CC11 źródło prądu przemiennego jako wymuszalnik do testowania liczników energii

CP11 jednofazowy kalibrator mocy i automatyczny tester wielu typów przyrządów pomiarowych, takich jak liczniki energii i zabezpieczenia

 

2014

C300B trójfazowy kalibrator mocy i automatyczny tester wielu rodzajów urządzeń elektrycznych, w tym tak ważnych jak liczniki energii i zabezpieczenia

CP11B jednofazowy kalibrator mocy i automatyczny tester wielu typów przyrządów pomiarowych, takich jak liczniki energii i zabezpieczenia

TE30 wielofunkcyjny, trójfazowy licznik kontrolny pracujący jako tester liczników energii, przekładników i analizator jakości energii

 

2016

CF106 uniwersalna fotogłowica do testowania liczników elektronicznych z diodą LED lub z plamką LCD, liczników indukcyjnych z rotorem oraz do ręcznego zliczania impulsów

 

2019

TE30Lite – trójfazowy analizator sieci i tester liczników energii i przekladników

TS33 – trójfazowy automatyczny system testujący z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia

 

2020

TS41 – trójfazowy automatyczny system testujący dużej mocy z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia

TB41 – czteropozycyjna stacja wzorcownicza liczników energii

 

2021

TS23 – trójfazowy licznik wzorcowy

 

 

 

Historia kalibratorów

 

Historia krajowych kalibratorów ma początek w zakładach Lumel w Zielonej Górze ponad 45 lat temu i do dzisiaj jest wizytówką przemysłu elektronicznego Zielonej Góry.

Trójfazowe kalibratory mocy są najbardziej złożonym rodzajem kalibratorów, wymagają najwyższych kwalifikacji przy projektowaniu i produkcji – są wizytówką firmy. Możliwe dlatego niewiele firm na świecie produkuje trójfazowe kalibratory mocy oraz znaczny jest ich eksport.

 

1972 – uruchomienie produkcji kalibratorów w zakładach Lumel

1978 – opracowaliśmy pierwszy kalibrator uniwersalny GA1

1982 – opracowaliśmy pierwszy kalibrator z mikroprocesorem SQ11

1984 – opracowaliśmy kalibrator SQ10

1986 – opracowaliśmy kalibrator SQ33

1989 – utworzenie firmy Calmet

1993 – opracowaliśmy kalibratory C233 o wyjątkowo niskiej cenie i z zakresem do 100A ale z ręcznym programowaniem

2006 – opracowaliśmy kalibrator C300 nowej generacji

2014 – opracowaliśmy kalibrator C300B oraz jednofazowy kalibrator CP11B

2019 – opracowaliśmy trójfazowy automatyczny system testujący z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia TS33

2020 – opracowaliśmy trójfazowy automatyczny system testujący dużej mocy z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia TS41