Publikacje

Publikacje, artykuły z czasopism, referaty z konferencji i sympozjów naukowo technicznych
o możliwościach i zastosowaniach oferowanych urządzeń

 

Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych (PTPIREE 2018) Nowe możliwości pomiarowe mogą być wykorzystane do wyznaczania miejsc powstawania strat i różnic bilansowych.

  Dobór wyposażenia urządzeń Calmet do testowania liczników energii Właściwy dobór wyposażenia urządzeń Calmet pozwala na wykonanie testu licznika szybko i w wygodny sposób zarówno na obiekcie, jak i w warunkach laboratoryjnych.
  Interpretacja wyniku pomiaru błędu licznika (Energia Elektryczna 4/2017)
Pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku pomiaru, wynik pomiaru może być uznany za niewystarczająco wiarygodny i w związku z tym może być kwestionowany w przypadku sporu.
  Zastosowanie niepewności typu A i B dla potrzeb interpretacji wyniku pomiaru błędu licznika energii zasilanego z sieci energetycznej obiektu  (PTPIREE 2016) Sprawdzanie błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu jest wiarygodne, jeżeli estymata odchylenia standardowego jest nie większa niż dopuszczalny błąd testera.
Testowanie trójfazowych liczników energii w warunkach niesinusoidalnych zdeterminowanych i losowych (Metrology and Measurement Systems 2/2014) Artykuł omawia problemy sprawdzania dokładności elektronicznych użytkowych liczników energii elektrycznej i prezentuje automatyczny system testujący z programowanymi kształtami trójfazowych napięć do 560V i prądów do 120A spełniający wymagania normy EN 50470 oraz z losowymi kształtami napięć i prądów.
Wzorzec mocy elektrycznej Nowoczesny wzorzec mocy elektrycznej to trójfazowy kalibrator mocy. który umożliwia odtwarzanie parametrów jakości energii i automatyczne testowanie urządzeń.
Kalibratory napięć i prądów (Measurements models system and design / WKŁ 2007). Teoretyczne podstawy budowy kalibratorów napięć i prądów i ich rozwój
Testowanie mierników migotania światła - flickermetrów (PAK 6/2012). Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają możliwość zastosowania trójfazowego kalibratora mocy do sprawdzania flickermetrów klasy A
Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych na obiekcie (Przegląd Elektryczny 11/2011) Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych bezpośrednio na obiekcie przy użyciu trójfazowego analizatora sieci, testera liczników energii i przekładników typu Calport 100 Plus, umożliwia dodatkowo sprawdzenie poprawności połączeń i dokładności obwodu pomiarowego
Powtarzalność jako miara jakości testu dokładności licznika energii elektrycznej (Przegląd Elektryczny 11/2011) Wykorzystanie charakterystyki maksymalnej wartości estymatora odchylenia standardowego w funkcji czasu pomiaru umożliwia efektywne (szybkie i dokładne) testowanie liczników energii
Testery liczników energii elektrycznej podłączonych do sieci (PAK 11/2010) Przedstawiono rozwój testerów liczników energii od jednofunkcyjnego testera do najnowszego, zintegrowanego testera liczników z funkcjami testera przekładników i analizatora jakości energii
Testowanie cęgowych liczników kontrolnych (PAK 11/2010) Sprawdzanie dokładności testerów liczników energii klasy 0,2 z cęgami prądowymi do 100A powinno być wykonane z zastosowaniem tylko kalibratora mocy klasy 0,05 bez stosowania cewek
Metody sprawdzania układów półpośrednich (PAK 10/2010) Nowoczesne, wielofunkcyjne testery liczników energii z dodatkową funkcją testowania przekładników prądu i tradycyjne jednofunkcyjne testery liczników umożliwiają sprawdzanie dokładnośći układu półpośredniego z licznikiem energii i przekładnikiem prądu
Rozwój wzorców parametrów sieci energetycznej (PAK 12/2009). Przedstawiono rozwój wzorców parametrów sieci i ich koncepcje, od pierwszych wzorców sieci sinusoidalnej i spokojnej do najnowszych wzorców sieci niesinusoidalnej i niespokojnej Rotek 8100 i Fluke 6100A z USA i Calmet C300 z Polski.
Sprawdzanie analizatorów jakości energii (PAK 7/2009). Nowoczesny trójfazowy kalibrator mocy umożliwia sprawdzanie właściwości metrologicznych i statystycznych analizatorów jakości energii na zgodność z wymaganiami norm IEC 61000-4-30 i EN 50160.
Stacjonarne jednostanowiskowe stacje wzorcownicze (PE 7/2009). Nowa generacja jednmostanowiskowych stacji wzorcowniczych LS3 jest elegancka i umożliwia wydajne testowanie wszystkich rodzajów liczników energii elektrycznej.
Testowanie liczników i jakości energii (Elektroinfo 10/2008). Zintegrowane testy umożliwiają równoczesne testowanie licznika i jakości energii w przypadku kwestionowania ilości lub jakości dostarczanej energii elektrycznej.
Testowanie jednofazowych liczników (Elektroinfo 7-8/2008). Nowy tester liczników jednofazowych umożliwia sprawdzanie licznika energii u użytkownika i protokołowaniu wyniku kontroli, nie wymaga zasilania pomocniczego, rozłączania obwodów i korzystania z obciążeń klienta.
Pomiar interharmonicznych (PTiWT 6/2008). Pomiar interharmonicznych i napięcia sygnałowego wg norm IEC 61000-4-7 i IEC 61000-4-30 z zastosowaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów zrealizowano w przenośnym serwisowym analizatorze jakości energii.
Czym będziemy sprawdzać zabezpieczenia (PIiWT 6/2008). Testery zabezpieczeń i nowoczesne trójfazowe kalibratory mocy umożliwiają zautomatyzowane testowanie zabezpieczeń, liczników energii, przetworników pomiarowych i przekładników prądu w zakresie do 3x100A.
Dynamiczne testowanie zabezpieczeń (PTiWT 6/2008). W kalibratorze C300 zastosowano metodę dynamiczną i on/off hold do automatycznego i szybkiego badania wartości rozruchowej zabezpieczeń przy wymaganiu wysokiej dokładności i dużej szerokości otoczenia wartości rozruchowej.
Przenośna automatyczna trójfazowa stacja wzorcownicza (PAK 5/2007). Stacja wzorcownicza z zastosowaniem kalibratora energii umożliwia automatyczne testowanie liczników energii na obiekcie bez konieczności stosowania licznika kontrolnego i dużej liczby przewodów
Pomiar flikera (PAK 5/2007). Pomiar współczynników migotania (flikera) z zastosowaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów zrealizowano w tablicowym rejestratorze jakości energii
Testowanie liczników energii (Elektroinfo 9/2006). Sprawdzanie liczników energii na obiekcie można wykonać z zastosowaniem licznika kontrolnego (Calport 100) w punkcie pomiarowym uzyskiwanym w sieci lub z zastosowaniem przenośnej stacji wzorcowniczej (C300) we wszystkich wymaganych normami punktach pomiarowych
Trójfazowy kalibrator mocy i automatyczny tester urządzeń elektrycznych (PAK 6 bis/2006). Nowy trójfazowy kalibrator mocy umożliwia automatyczne sprawdzanie wielu rodzajów urządzeń elektrycznych stosowanych w energetyce, w tym dokładnych liczników energii i przekładników oraz szybkich zabezpieczeń
Pomiar i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych (PAK 6 bis/2006). Długoterminowa rejestracja asymetrii zasilania trójfazowego wg PN-EN 50160 i IEC 61000-4-30 z zastosowaniem rejestratorów jakości energii umożliwia zmniejszenie strat spowodowanych asymetrią sieci
Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania urządzeń (KNWS 2005). Znajomość adiustacji, wzorcowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych oraz algorytmu utrzymania ich wysokiej jakości pomaga użytkownikom w podejmowaniu decyzji o okresowej weryfikacji wiarygodności posiadanych narzędzi
Zastosowania kalibratorów wielkości elektrycznych (KNWS 2004). Definicja kalibratora, opisy miejsca kalibratorów w hierarchii wzorców i możliwości krajowych kalibratorów napięć i prądów przybliżają koncepcję budowy podstawy krajowej piramidy wzorców realizowanej w Zielonej Górze od ponad 30-tu lat
System odtwarzania modulowanych sygnałów napięcia i prądu stałego i przemiennego (V Sympozjum "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych" Krynica 2004). Kalibrator uniwersalny C101 i program do zmiany amplitudy w czasie umożliwiają badanie mierników jakości energii, np. flickermetrów
Pomiary jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej (KNWS 2004). Rozproszony system monitorowania jakości energii jest możliwy do realizacji z zastosowaniem montowanych na szynę rejestratorów serii NSQ i oprogramowania NSQ Soft
Sprawdzanie mierników cęgowych z zastosowaniem kalibratorów prądu (Przegląd Elektrotechniczny 6/2003). Sprawdzanie amperomierzy cęgowych (cęgowych analizatorów mocy) w do 1000A wymaga zastosowania zwojnicy i kalibratora prądu (kalibratora mocy) o dużej obciążalności wyjścia rzędu 40VA
Analizator Calport 100 - nowy trend w diagnostyce i eksploatacji sieci energetycznych (II Konferencja "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych" Płock 2001). Łączenie funkcji testera liczników i analizatora parametrów sieci z analizą harmonicznych mocy wyznacza nowy trend w diagnostyce sieci
Rezystancja wyjściowa kalibratorów napięć (PAK 7/1997). Sprawdzanie miliwoltomierza 60mV/10mA do współpracy z bocznikiem wymaga zastosowania kalibratora o małej rezystancji wyjściowej uzyskiwanej tylko przy czteroprzewodowym połączeniu – nieliczne kalibratory spełniają to wymaganie dla zakresów miliwoltowych

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.