Publikacje

Publikacje, artykuły z czasopism, referaty z konferencji i sympozjów naukowo technicznych
o możliwościach i zastosowaniach oferowanych urządzeń

Pdf 

Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych Polish (PTPIREE 2018) Nowe możliwości pomiarowe mogą być wykorzystane do wyznaczania miejsc powstawania strat i różnic bilansowych.

Pdf  Dobór wyposażenia urządzeń Calmet do testowania liczników energii English Właściwy dobór wyposażenia urządzeń Calmet pozwala na wykonanie testu licznika szybko i w wygodny sposób zarówno na obiekcie, jak i w warunkach laboratoryjnych.
Pdf  Interpretacja wyniku pomiaru błędu licznika Polish (Energia Elektryczna 4/2017)
Pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku pomiaru, wynik pomiaru może być uznany za niewystarczająco wiarygodny i w związku z tym może być kwestionowany w przypadku sporu.
Pdf  Zastosowanie niepewności typu A i B dla potrzeb interpretacji wyniku pomiaru błędu licznika energii zasilanego z sieci energetycznej obiektu Polish (PTPIREE 2016) Sprawdzanie błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu jest wiarygodne, jeżeli estymata odchylenia standardowego jest nie większa niż dopuszczalny błąd testera.
Pdf Testowanie trójfazowych liczników energii w warunkach niesinusoidalnych zdeterminowanych i losowych English (Metrology and Measurement Systems 2/2014) Artykuł omawia problemy sprawdzania dokładności elektronicznych użytkowych liczników energii elektrycznej i prezentuje automatyczny system testujący z programowanymi kształtami trójfazowych napięć do 560V i prądów do 120A spełniający wymagania normy EN 50470 oraz z losowymi kształtami napięć i prądów.
Pdf Wzorzec mocy elektrycznej English Nowoczesny wzorzec mocy elektrycznej to trójfazowy kalibrator mocy. który umożliwia odtwarzanie parametrów jakości energii i automatyczne testowanie urządzeń.
Pdf Kalibratory napięć i prądów English (Measurements models system and design / WKŁ 2007). Teoretyczne podstawy budowy kalibratorów napięć i prądów i ich rozwój
Pdf Testowanie mierników migotania światła - flickermetrów Polish (PAK 6/2012). Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają możliwość zastosowania trójfazowego kalibratora mocy do sprawdzania flickermetrów klasy A
Pdf Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych na obiekcie Polish (Przegląd Elektryczny 11/2011) Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych bezpośrednio na obiekcie przy użyciu trójfazowego analizatora sieci, testera liczników energii i przekładników typu Calport 100 Plus, umożliwia dodatkowo sprawdzenie poprawności połączeń i dokładności obwodu pomiarowego
Pdf Powtarzalność jako miara jakości testu dokładności licznika energii elektrycznej Polish (Przegląd Elektryczny 11/2011) Wykorzystanie charakterystyki maksymalnej wartości estymatora odchylenia standardowego w funkcji czasu pomiaru umożliwia efektywne (szybkie i dokładne) testowanie liczników energii
Pdf Testery liczników energii elektrycznej podłączonych do sieci Polish (PAK 11/2010) Przedstawiono rozwój testerów liczników energii od jednofunkcyjnego testera do najnowszego, zintegrowanego testera liczników z funkcjami testera przekładników i analizatora jakości energii
Pdf Testowanie cęgowych liczników kontrolnych Polish (PAK 11/2010) Sprawdzanie dokładności testerów liczników energii klasy 0,2 z cęgami prądowymi do 100A powinno być wykonane z zastosowaniem tylko kalibratora mocy klasy 0,05 bez stosowania cewek
Pdf Metody sprawdzania układów półpośrednich Polish (PAK 10/2010) Nowoczesne, wielofunkcyjne testery liczników energii z dodatkową funkcją testowania przekładników prądu i tradycyjne jednofunkcyjne testery liczników umożliwiają sprawdzanie dokładnośći układu półpośredniego z licznikiem energii i przekładnikiem prądu
Pdf Rozwój wzorców parametrów sieci energetycznej Polish (PAK 12/2009). Przedstawiono rozwój wzorców parametrów sieci i ich koncepcje, od pierwszych wzorców sieci sinusoidalnej i spokojnej do najnowszych wzorców sieci niesinusoidalnej i niespokojnej Rotek 8100 i Fluke 6100A z USA i Calmet C300 z Polski.
Pdf Sprawdzanie analizatorów jakości energii Polish (PAK 7/2009). Nowoczesny trójfazowy kalibrator mocy umożliwia sprawdzanie właściwości metrologicznych i statystycznych analizatorów jakości energii na zgodność z wymaganiami norm IEC 61000-4-30 i EN 50160.
Pdf Stacjonarne jednostanowiskowe stacje wzorcownicze Polish (PE 7/2009). Nowa generacja jednmostanowiskowych stacji wzorcowniczych LS3 jest elegancka i umożliwia wydajne testowanie wszystkich rodzajów liczników energii elektrycznej.
Pdf Testowanie liczników i jakości energii Polish (Elektroinfo 10/2008). Zintegrowane testy umożliwiają równoczesne testowanie licznika i jakości energii w przypadku kwestionowania ilości lub jakości dostarczanej energii elektrycznej.
Pdf Testowanie jednofazowych liczników Polish (Elektroinfo 7-8/2008). Nowy tester liczników jednofazowych umożliwia sprawdzanie licznika energii u użytkownika i protokołowaniu wyniku kontroli, nie wymaga zasilania pomocniczego, rozłączania obwodów i korzystania z obciążeń klienta.
Pdf Pomiar interharmonicznych Polish (PTiWT 6/2008). Pomiar interharmonicznych i napięcia sygnałowego wg norm IEC 61000-4-7 i IEC 61000-4-30 z zastosowaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów zrealizowano w przenośnym serwisowym analizatorze jakości energii.
Pdf Czym będziemy sprawdzać zabezpieczenia Polish (PIiWT 6/2008). Testery zabezpieczeń i nowoczesne trójfazowe kalibratory mocy umożliwiają zautomatyzowane testowanie zabezpieczeń, liczników energii, przetworników pomiarowych i przekładników prądu w zakresie do 3x100A.
Pdf Dynamiczne testowanie zabezpieczeń Polish (PTiWT 6/2008). W kalibratorze C300 zastosowano metodę dynamiczną i on/off hold do automatycznego i szybkiego badania wartości rozruchowej zabezpieczeń przy wymaganiu wysokiej dokładności i dużej szerokości otoczenia wartości rozruchowej.
Pdf Przenośna automatyczna trójfazowa stacja wzorcownicza Polish (PAK 5/2007). Stacja wzorcownicza z zastosowaniem kalibratora energii umożliwia automatyczne testowanie liczników energii na obiekcie bez konieczności stosowania licznika kontrolnego i dużej liczby przewodów
Pdf Pomiar flikera Polish (PAK 5/2007). Pomiar współczynników migotania (flikera) z zastosowaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów zrealizowano w tablicowym rejestratorze jakości energii
Pdf Testowanie liczników energii Polish (Elektroinfo 9/2006). Sprawdzanie liczników energii na obiekcie można wykonać z zastosowaniem licznika kontrolnego (Calport 100) w punkcie pomiarowym uzyskiwanym w sieci lub z zastosowaniem przenośnej stacji wzorcowniczej (C300) we wszystkich wymaganych normami punktach pomiarowych
Pdf Trójfazowy kalibrator mocy i automatyczny tester urządzeń elektrycznych Polish (PAK 6 bis/2006). Nowy trójfazowy kalibrator mocy umożliwia automatyczne sprawdzanie wielu rodzajów urządzeń elektrycznych stosowanych w energetyce, w tym dokładnych liczników energii i przekładników oraz szybkich zabezpieczeń
Pdf Pomiar i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych Polish (PAK 6 bis/2006). Długoterminowa rejestracja asymetrii zasilania trójfazowego wg PN-EN 50160 i IEC 61000-4-30 z zastosowaniem rejestratorów jakości energii umożliwia zmniejszenie strat spowodowanych asymetrią sieci
Pdf Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania urządzeń Polish (KNWS 2005). Znajomość adiustacji, wzorcowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych oraz algorytmu utrzymania ich wysokiej jakości pomaga użytkownikom w podejmowaniu decyzji o okresowej weryfikacji wiarygodności posiadanych narzędzi
Pdf Zastosowania kalibratorów wielkości elektrycznych Polish (KNWS 2004). Definicja kalibratora, opisy miejsca kalibratorów w hierarchii wzorców i możliwości krajowych kalibratorów napięć i prądów przybliżają koncepcję budowy podstawy krajowej piramidy wzorców realizowanej w Zielonej Górze od ponad 30-tu lat
Pdf System odtwarzania modulowanych sygnałów napięcia i prądu stałego i przemiennego Polish (V Sympozjum "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych" Krynica 2004). Kalibrator uniwersalny C101 i program do zmiany amplitudy w czasie umożliwiają badanie mierników jakości energii, np. flickermetrów
Pdf Pomiary jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej Polish (KNWS 2004). Rozproszony system monitorowania jakości energii jest możliwy do realizacji z zastosowaniem montowanych na szynę rejestratorów serii NSQ i oprogramowania NSQ Soft
Pdf Sprawdzanie mierników cęgowych z zastosowaniem kalibratorów prądu Polish (Przegląd Elektrotechniczny 6/2003). Sprawdzanie amperomierzy cęgowych (cęgowych analizatorów mocy) w do 1000A wymaga zastosowania zwojnicy i kalibratora prądu (kalibratora mocy) o dużej obciążalności wyjścia rzędu 40VA
Pdf Analizator Calport 100 - nowy trend w diagnostyce i eksploatacji sieci energetycznych Polish (II Konferencja "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych" Płock 2001). Łączenie funkcji testera liczników i analizatora parametrów sieci z analizą harmonicznych mocy wyznacza nowy trend w diagnostyce sieci
Pdf Rezystancja wyjściowa kalibratorów napięć Polish (PAK 7/1997). Sprawdzanie miliwoltomierza 60mV/10mA do współpracy z bocznikiem wymaga zastosowania kalibratora o małej rezystancji wyjściowej uzyskiwanej tylko przy czteroprzewodowym połączeniu – nieliczne kalibratory spełniają to wymaganie dla zakresów miliwoltowych

 

 

Visit Calmet - Smart Calibration Devices on facebook Calmet - Smart Calibration Devices youtube Calmet - Smart Calibration Devices

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.