Caltest 10 - Tester liczników energii

Caltest 10 - Tester liczników energii

Jednofazowy przenośny tester liczników energii klasy 0,5 zasilany z obwodu pomiarowego z możliwością wymuszenia obciążenia niezależnie od sprawdzanego obiektu. Do pomiarów nie wymaga odłączenia użytkowników

Karta katalogowa

Caltest 300 - Tester liczników energii klasy 0,05 lub 0,1

Caltest 300 - Tester liczników energii klasy 0,05 lub 0,1

Tester liczników energii lub licznik wzorcowy klasy 0,05 lub 0,1. Wykorzystywany również jako trójfazowy tester przekładników prądu i analizator parametrów sieci energetycznej. Umożliwia sprawdzanie liczników energii na obiekcie lub w laboratorium

Karta katalogowa

CC11 - Jednofazowe źródło prądu przemiennego

EL10 - Wymuszalnik prądowy

Wymuszalnik prądowy EL10 jest jednofazowym źródłem prądu przemiennego i służy do wymuszenia przepływu prądu o wartości do 5A przez cewki prądowe liczników bez konieczności odłączania układu pomiarowego od sieci.

Karta katalogowa

TE30 Soft - Program do testera TE30

TE30 Soft - Program do testera TE30

Program komputerowy do konfiguracji analizatora TE30, odczytu, archiwizacji, wizualizacji i analizy wyników pomiarów

Karta katalogowa

C300B - Automatyczny tester liczników energii klasy 0,02 lub 0,05

C300B - Automatyczny tester liczników energii klasy 0,02 lub 0,05

Trójfazowy tester liczników energii oraz kalibrator mocy do 120A (360A) i 560V klasy 0,02 lub 0,05 o programowanych harmonicznych. Umożliwia automatyczne testowanie liczników energii, przetworników pomiarowych, przekładników prądowych i zabezpieczeń.

Karta katalogowa

Calsoft 100 - Program do testerów Calport 100 i Calport 100 Plus

Calsoft 100 - Program do testerów Calport 100 i Calport 100 Plus

Program komputerowy do rejestracji, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów z testera Calport 100 lub Calport 100 Plus o par

Karta katalogowa

Calsoft 300 - Program do testera Caltest 300

Calsoft 300 - Program do testera Caltest 300

Program komputerowy do konfiguracji analizatora Caltest 300, odczytu, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów

Karta katalogowa

Calsoft 10 - Program do testera Caltest 10

Calsoft 10 - Program do testera Caltest 10

Program komputerowy do sprawdzania liczników energii przy użyciu testera Caltest 10

Karta katalogowa

Calpro 300TS - Program do kalibratora C300

Calpro 300TS - Program do kalibratora C300

Program komputerowy do sterowania kalibratorem C300 i automatycznego testowania urządzeń energetycznych

Karta katalogowa

CF106 - Uniwersalna fotogłowica

AP10 - Przedłużacz fotogłowicy CF106

Przedłużacz służy do przedłużania przewodu fotogłowicy CF106. Dzięki jego użyciu możliwe jest wykonanie testu błędu licznika znajdującego się w znacznej odległości od analizatora.

Karta katalogowa

CF100 - Głowica do liczników z diodą LED

CF100 - Głowica do liczników z diodą LED

Miniaturowa głowica fotoelektryczna z mocowaniem na przyssawce do zliczania błysków diod LED badanego licznika i z przyciskiem do sprawdzania liczników indukcyjnych metodą "start/stop"

Karta katalogowa

UCF100 - Uchwyt fotogłowicy

UCF100 - Uchwyt fotogłowicy

Alternatywne mechaniczne mocowanie miniaturowych fotogłowic CF100 z przyssawkami stosowanymi do automatycznego sprawdzania liczników energii

Karta katalogowa

CT10A - Cęgi skompensowane 12A

CT10A - Cęgi skompensowane 12A

Miniaturowe, skompensowane elektronicznie cęgi do pomiaru prądu do 12A

Karta katalogowa

CT100A - Cęgi skompensowane 120A

CT100A - Cęgi skompensowane 120A

Miniaturowe elektronicznie skompensowane cęgi do pomiaru prądu do 120A

Karta katalogowa

CT1000A - Cęgi skompensowane 1200A

CT1000A - Cęgi skompensowane 1200A

Elektronicznie skompensowane cęgi do pomiaru prądu do 1200A

Karta katalogowa

Calprobe 100 - Cęgi elastyczne z przetwornikiem

FCT1000AC - Cęgi elastyczne skompensowane 1000A

Elastyczne, skompensowane elektronicznie cęgi do pomiaru prądu w zakresie 1000A w trudno dostępnych miejscach.

Karta katalogowa

FCT3000A - Cęgi elastyczne skompensowane 3000A

FCT3000A - Cęgi elastyczne skompensowane 3000A

Elastyczne, skompensowane elektronicznie cęgi do pomiaru prądu w zakresach 30/300/3000A w trudno dostępnych miejscach

Karta katalogowa

AmpLiteWire - próbnik prądu pierwotnego

AmpLiteWire - próbnik prądu pierwotnego

Próbnik prądu pierwotnego 2000A (do 40kV) w sieciach NN i ŚN dla testerów Calport 100 Plus, Caltest 300 i TE30.

Karta katalogowa

VoltLiteWire - próbnik napięcia pierwotnego

VoltLiteWire - próbnik napięcia pierwotnego

Próbnik napięcia pierwotnego 40kV w sieciach ŚN dla testerów Calport 100 Plus, Caltest 300 i TE30.

Karta katalogowa

AKD100 - Akcesoria do przewodów bezpiecznych

AKD100 - Akcesoria do przewodów bezpiecznych

Akcesoria dodatkowe (chwytaki i adaptery) do przewodów bezpiecznych dla analizatorów Calport 100 i Calport 100 Plus. Umożliwiają wygodne podłączanie się do szyn badanego obiektu

Karta katalogowa

AKD300 - Przewody 120A z końcówkami

AKD300 - Przewody 120A z końcówkami

Zestaw bezpiecznych przewodów na prąd do 120A z wymiennymi końcówkami umożliwiającymi łatwe przyłączenie do różnych przyrządów

Karta katalogowa

KAS100 - Skrzynia transportowa

KAS100 - Skrzynia transportowa

Skrzynia transportowa z tworzywa do przenoszenia i pracy z analizatorem w trudnych warunkach na obiekcie

DR100 - Miniaturowa drukarka termiczna

DR100 - Miniaturowa drukarka termiczna

Miniaturowa drukarka termiczna umożliwia drukowanie wyników pomiarów bezpośrednio na obiekcie

DR200 - Miniaturowa drukarka termiczna z akumulatorem

DR200 - Miniaturowa drukarka termiczna z akumulatorem

Miniaturowa drukarka termiczna do szybkiego wydruku z akumulatorem umożliwia drukowanie wyników pomiarów bezpośrednio na obiekcie

Karta katalogowa

AD300 - Adapter

AD300 - Adapter

Adapter przeznaczony do wyprowadzenia sygnałów z gniazd 7-pinowych stosowanych w urządzeniach Calmet na typowe gniazda bezpieczne 4mm i zaciski śrubowe

Karta katalogowa