C300B

Trójfazowy Kalibrator Mocy i Tester Aparatury Energetycznej

C300B - Trójfazowy Kalibrator Mocy i Tester Aparatury Energetycznej

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

 

1. Ile wyniesie błąd kalibratora C300B, jeśli temperatura przekroczy zadeklarowany zakres +20...+26°C?

Wyspecyfikowany zakres temperatur +20...+26°C oznacza, że w tym zakresie błąd kalibratora wynosi 0,02%. Wpływ temperatury jest wliczony w błąd kalibratora dla w/w zakresu temperatur.

Dla temperatur poniżej +20°C i powyżej +26°C dodatkowy błąd temperaturowy zdefiniowany jest jako: 0,1 błędu podstawowego na 1°C, w zakresie temperatur +5...+20°C i +26...+40°C. To oznacza, że dodatkowy błąd temperaturowy wynosi 0,02% * 0,1 = 0,002% na stopień poza nominalnym zakresem temperatur.

Przykład: Przyjmijmy, że temperatura otoczenia wynosi 30°C a kalibrator C300B jest klasy 0,02%. Zatem otrzymujemy:
30°C - 26°C = 4°C; 4 * 0,002% = 0,008% - jest to dodatkowy błąd temperaturowy. Całkowity błąd dla temperatury 30°C wynosi: 0,02% (błąd podstawowy) + 0,008% (wpływ temperatury) = 0,028%.

W ten sam sposób dla C300B klasy 0,05% otrzymujemy: 4°C * 0,005% = 0,02% i wówczas: 0,05% + 0,02% = 0,07%.

 

2. Jak oszacować niepewność kalibratora C300B dla prądów? Czy słowo Zakres we wzorze oznacza "Pełną skalę" czy "Wartość nastawy"?

Zakres nastaw prądu wyjściowego kalibratora C300B wynosi od 0,001000A do 120,000A. Prąd generowany jest na czterech zakresach: 0,5A, 6A, 20A, 120A. Niepewność wynosząca 0.02% wartości nastawy jest gwarantowana dla prądów o wartości większej niż 10% najniższego zakresu (na przykład: 10%*0,5A=0,05A), czyli od 0,05A do 120A. Dla prądów o wartości mniejszej niż 0,05A, niepewność wynosi 10%*0,02% wartości najniższego zakresu (10%*0,02% * 0,5A = 0,00001A).

    Przykłady:
  • 5A * 0,02% = 0,001A (wartość niepewności w [A]) - ponieważ 5A>0,05A, niepewność wynosi 0,02% wartości nastawy;
  • 0,1A * 0,02% = 0,00002A - ponieważ 0,1A > 0,05A, niepewność wynosi 0,02% wartości nastawy;
  • dla nastawy 0,01A niepewność wynosi 0,00001A (10%*0,02% zakresu 0,5A) - 0,01A<0,05A więc błąd względny wyniesie: (0,00001A/0,01A)*100% = 0,1% dla nastawy 0,01A;

Wniosek:
Od 0,05A do 120A niepewność wynosi 0,02% wartości nastawy prądu; dla każdej nastawy poniżej 0,05A niepewność wynosi 0,00001A (10%*0,02% najniższego zakresu prądowego 0,5A).

 

3. W jaki sposób rozszerzyć zakres prądu wyjściowego kalibratora do 360A i 3000A?

Kalibrator C300B ma izolowane wyjścia prądowe i jeśli ustawione zostaną te same kąty między nimi, wówczas możliwe jest zrównoleglenie prądów 3x120A do 1x360A. Jest to proste z zestawem przewodów prądowych AKD300 z wymiennymi końcówkami.

W przypadku testowania przekładników prądowych można zastosować zwojnice. Na przykład zwojnice typu ZW100/10A do 3x1000A i do 1x3000A gdy trzy fazy są sumowane.

 

Pobierz

Karta katalogowa

Prezentacja

Prezentacja

Instrukcja instalacji

Test licznika energii

Instrukcja testu licznika energii

Test multimetru

 

Inne zdjęcia

C300B - Trójfazowy Kalibrator Mocy i Tester Aparatury Energetycznej