Caltest 300 - Tester liczników energii klasy 0,05

Caltest 300 - Tester liczników energii klasy 0,05

Tester liczników energii lub licznik wzorcowy klasy 0,05 lub 0,1. Wykorzystywany również jako trójfazowy tester przekładników prądu i analizator parametrów sieci energetycznej.
Umożliwia sprawdzanie liczników energii na obiekcie lub w laboratorium

Karta katalogowa

C300B - Trójfazowy Kalibrator Mocy i Tester Aparatury Energetycznej

C300B - Automatyczny tester przekładników klasy 0,02 lub 0,05

Trójfazowy tester przekładników oraz kalibrator mocy do 120A (360A) i 560V klasy 0,02 lub 0,05 o programowanych kształtach. Umożliwia automatyczne testowanie przekładników odłączonych od sieci oraz liczników energii, przetworników pomiarowych i zabezpieczeń

Karta katalogowa

TE30 Soft - Program do testera TE30

TE30 Soft - Program do testera TE30

Program komputerowy do konfiguracji analizatora TE30, odczytu, archiwizacji, wizualizacji i analizy wyników pomiarów

Karta katalogowa

Calsoft 100 - Program do testerów Calport 100 i Calport 100 Plus

Calsoft 100 - Program do testerów Calport 100 i Calport 100 Plus

Program komputerowy do rejestracji, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów z testera Calport 100 lub Calport 100 Plus o parametrach sieci i błędach liczników

Karta katalogowa

Calsoft 300 - Program do testera Caltest 300

 Program komputerowy do konfiguracji analizatora Caltest 300, odczytu, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów

Karta katalogowa

Calpro 300TS - Program do kalibratora C300

Calpro 300TS - Program do kalibratora C300

Program komputerowy do sterowania kalibratorem C300 i automatycznego testowania urządzeń energetycznych

Karta katalogowa

CT10A - Cęgi skompensowane 12A

CT10AC - Cęgi skompensowane 12A

Miniaturowe, skompensowane elektronicznie cęgi do pomiaru prądu do 12A

Karta katalogowa

CT100A - Cęgi skompensowane 120A

CT100AC - Cęgi skompensowane 120A

Miniaturowe elektronicznie skompensowane cęgi do pomiaru prądu do 120A

Karta katalogowa

CT1000A - Cęgi skompensowane 1200A

CT1000AC - Cęgi skompensowane 1200A

Elektronicznie skompensowane cęgi do pomiaru prądu do 1200A

Karta katalogowa

Calprobe 100 - Cęgi elastyczne z przetwornikiem

FCT1000AC - Cęgi elastyczne skompensowane 1000A

Elastyczne, skompensowane elektronicznie cęgi do pomiaru prądu w zakresie 1000A w trudno dostępnych miejscach

Karta katalogowa

FCT3000A - Cęgi elastyczne skompensowane 3000A

FCT3000AC - Cęgi elastyczne skompensowane 3000A

Cęgi elastyczne skompensowane 30/300/3000A

Karta katalogowa

AmpLiteWire - próbnik prądu pierwotnego

ALW2000AC - próbnik prądu pierwotnego

Próbnik prądu pierwotnego 2000A (do 40kV) w sieciach NN i ŚN dla testerów Calport 100 Plus, Caltest 300 i TE30

Karta katalogowa

VoltLiteWire - próbnik napięcia pierwotnego

VLW40kVC - próbnik napięcia pierwotnego

Próbnik napięcia pierwotnego 40kV w sieciach ŚN dla testerów Calport 100 Plus, Caltest 300 i TE30

Karta katalogowa

AKD100 - Akcesoria do przewodów bezpiecznych

AKD100 - Akcesoria do przewodów bezpiecznych

Akcesoria dodatkowe (chwytaki i adaptery) do przewodów bezpiecznych do 20A. Umożliwiają wygodne podłączanie się do szyn badanego obiektu

Karta katalogowa

AKD300 - Przewody do 120A z końcówkami

AKD300 - Przewody do 120A z końcówkami

Zestaw bezpiecznych przewodów na prąd do 120A z wymiennymi końcówkami umożliwiającymi łatwe przyłączenie do różnych przyrządów

Karta katalogowa

AD300 - Adapter

AD300 - Adapter

Adapter przeznaczony do wyprowadzenia sygnałów z gniazd 7-pinowych stosowanych w urządzeniach Calmet na typowe gniazda bezpieczne 4mm i zaciski śrubowe

Karta katalogowa

KAS100 - Skrzynia transportowa

KAS100 - Skrzynia transportowa

Skrzynia transportowa z tworzywa do przenoszenia i pracy z testerem w trudnych warunkach na obiekcie

KAS300 - Skrzynia transportowa

KAS300 - Skrzynia transportowa

Skrzynia transportowa do przenoszenia i pracy z kalibratorem w trudnych warunkach na obiekcie